Các sự cố Visual Basic trong Cập nhật Windows tháng 8 năm 2019

Microsoft đã công bố một vấn đề mới có thể xảy ra với tất cả các bản cập nhật tích lũy mà nó đã phát hành cho các máy chạy Windows vào tháng 8 năm 2019.

Vấn đề nêu lên rằng các ứng dụng có thể ngừng đáp ứng nếu chúng sử dụng Visual Basic 6, Visual Basic hoặc Visual Basic Scripting Edition. Ứng dụng có thể đưa ra lỗi "lỗi cuộc gọi không hợp lệ" trong trường hợp đó.
Sau khi cài đặt bản cập nhật này, các ứng dụng được tạo bằng Visual Basic 6 (VB6), macro sử dụng Visual Basic for Application (VBA) và các tập lệnh hoặc ứng dụng sử dụng Visual Basic Scripting Edition (VBScript) có thể ngừng đáp ứng và bạn có thể nhận được "thủ tục không hợp lệ lỗi cuộc gọi. "
 • Ứng dụng Cisco Xen dường như cũng bị ảnh hưởng bởi vấn đề này. 
 • Tất cả các bản cập nhật tích lũy mà Microsoft phát hành dường như đều bị ảnh hưởng bởi sự cố này.
 • Windows 7 và Windows Server 2008 R2: KB4512486 và KB4512506
 • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: KB4512488 và KB4512361
 • Phiên bản Windows 10 1507: KB4512497
 • Phiên bản Windows 10 1607 và Windows Server 2016: KB4512517
 • Phiên bản Windows 10 1703: KB4512507
 • Phiên bản Windows 10 1709: KB4512516
 • Phiên bản Windows 10 1803: KB4512501
 • Phiên bản Windows 10 1809 và Windows Server 2019: KB4511553
 • Phiên bản Windows 10 1903 và Windows Server 1903: KB4512508

Microsoft lưu ý rằng họ đang điều tra vấn đề hiện tại và họ sẽ có kế hoạch phân phối bản cập nhật ngay khi vấn đề được giải quyết.
Microsoft đã tiết lộ kế hoạch vào tháng trước để vô hiệu hóa VBScript trên các máy chạy Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2 hoặc 2012 R2. Công ty đã vô hiệu hóa VBScript trên các máy chạy Windows 10 sớm một tháng.
Cho tới nay, Microsoft vẫn chưa tiết lộ thêm thông tin gì; có nhiều khả năng nó liên quan đến việc vô hiệu hóa VBScript trên tất cả các phiên bản Windows.
Các tổ chức và người dùng - những người chạy các ứng dụng hoặc công cụ yêu cầu hỗ trợ từ Visual Basic có thể muốn chặn các bản cập nhật tháng 8 năm 2019 cho đến khi vấn đề được giải quyết. Những người đã cài đặt các bản vá đã có thể gỡ cài đặt Windows Updates để giải quyết nó.
Một vấn đề ảnh hưởng đến tất cả các phiên bản khác nhau của Visual Basic trên tất cả các phiên bản Windows được hỗ trợ là một vấn đề cực lớn. Microsoft thực sự cần phải xem xét lại việc kiểm tra và đánh giá các bản cập nhật để tránh sự cố lớn như thế này xảy ra, đặc biệt nếu nó liên quan đến các sản phẩm nội bộ như Visual Basic.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

8 phím tắt siêu tiện lợi với Alt+Tab trên Windows 10

Những nguy hiểm khi sử dụng các phụ kiện fake cho Surface Microsoft

Địa chỉ bán Surface Headphones 2 kết nối không dây tại Nghệ An