Cách thay đổi ngôn ngữ hệ thống trên toàn bộ PC Windows 10 của bạn


Trên Windows 10, bạn thường chọn ngôn ngữ mặc định cho toàn bộ hệ thống trong quá trình thiết lập (trải nghiệm vượt trội hoặc OOBE). Tuy nhiên, nếu bạn chọn cài đặt ngôn ngữ sai hoặc bạn đang sử dụng hệ thống được cấu hình sẵn, bạn có thể gặp khó khăn khi hệ thống ngôn ngữ được cài mặc định khác gây cản trở đến công việc của bạn.
Nếu bạn phải thay đổi cài đặt ngôn ngữ trên thiết bị của mình, bạn có thể nhanh chóng thực hiện tác vụ này bằng ứng dụng Cài đặt (và Bảng điều khiển) mà không cần phải cài đặt lại Windows 10 từ đầu.
Trong hướng dẫn Windows 10 này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước để thay đổi ngôn ngữ mặc định của hệ thống, bao gồm cả các tài khoản hiện tại và tài khoản mới.

Cách thay đổi ngôn ngữ hệ thống mặc định trên Windows 10

Nếu bạn phải di chuyển đến một khu vực khác mà họ có ngôn ngữ riêng hoặc bạn đang sử dụng thiết bị của mình với cài đặt ngôn ngữ sai, bạn không cần phải cài đặt lại Windows 10. Bạn chỉ cần thay đổi một vài cài đặt để đặt ngôn ngữ hệ thống chính xác.
Tắt đồng bộ hóa ngôn ngữ
Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft, cài đặt ngôn ngữ sẽ đồng bộ hóa trên các thiết bị. Trong trường hợp bạn dự định thay đổi cài đặt ngôn ngữ và khu vực cho một máy tính, bạn nên tắt tùy chọn để đồng bộ hóa các cài đặt này.
Để tắt đồng bộ hóa ngôn ngữ trên Windows 10, hãy sử dụng các bước sau:
  1. Mở cài đặt (Settings)
  2. Bấm vào Tài khoản (Accounts)
  3. Nhấp vào Đồng bộ hóa cài đặt của bạn (Sync your settings)
Trong phần "Cài đặt đồng bộ hóa cá nhân" (Individual sync settings) , tắt công tắc bật tắt "Tùy chọn ngôn ngữ" (Language preferences)


Thay đổi ngôn ngữ hệ thống
Để thay đổi ngôn ngữ hệ thống trên máy tính của bạn, hãy đóng mọi ứng dụng đang chạy và sau đó sử dụng các bước sau:
  1. Mở cài đặt (Settings)
  2. Bấm vào Thời gian & Ngôn ngữ (Time & Language)
  3. Bấm vào Ngôn ngữ (Language)
Trong phần "Ngôn ngữ ưa thích" (Preferred languages), nhấp vào nút Thêm ngôn ngữ ưa thích (Add a preferred language)


5. Tìm kiếm ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng trên Windows 10.
6. Chọn gói ngôn ngữ từ kết quả.


7. Nhấp vào nút Tiếp theo (Next)
8. Kiểm tra tùy chọn Đặt làm ngôn ngữ hiển thị của tôi (Set as my display language).
9. Kiểm tra tùy chọn Cài đặt gói ngôn ngữ (Install language pack)
10. Kiểm tra hoặc xóa các tính năng ngôn ngữ bổ sung khi cần thiết.
11. Nhấp vào nút Cài đặt (Install)


12. Nhấp vào nút Có, đăng xuất ngay (Yes, sign out now).


13. Đăng nhập lại vào tài khoản Windows 10 của bạn.
14. Mở cài đặt (Settings)
15. Bấm vào Thời gian & Ngôn ngữ (Time & Language)
16. Bấm vào Vùng (Region)
17. Sử dụng menu thả xuống "Quốc gia hoặc khu vực" để chọn vị trí địa lý của bạn nếu khác với cài đặt hiện tại của bạn.
18. Trong phần "Định dạng khu vực", sử dụng menu thả xuống để chọn định dạng chính xác cho ngày và giờ nếu khác với khu vực của bạn.


19. Bấm vào Ngôn ngữ (Language)
20. Nhấp vào tùy chọn Cài đặt ngôn ngữ quản trị (Administrative language settings) từ khung bên phải, trong phần "Cài đặt liên quan" (Related Settings)


21. Trong tab "Quản trị" (Administrative), nhấp vào nút Sao chép cài đặt (Copy settings)


22. Trong phần "Sao chép cài đặt hiện tại của bạn sang", kiểm tra màn hình Chào mừng và tài khoản hệ thống (Welcome screen and system accounts) và các tùy chọn tài khoản người dùng mới (New user accounts)


23. Nhấp vào nút OK.
24. Nhấp vào nút OK một lần nữa.
25. Nhấp vào nút Khởi động lại ngay (Restart now)
Sau khi bạn hoàn thành các bước, ngôn ngữ sẽ thay đổi trong toàn bộ trải nghiệm Windows 10, bao gồm trong màn hình Đăng nhập, ứng dụng Cài đặt, File Explorer, màn hình chính, ứng dụng, trình duyệt và trang web bạn truy cập sẽ sử dụng ngôn ngữ mặc định mới. Ngoài ra, tùy thuộc vào cài đặt mới của bạn, Windows 10 có thể nhắc bạn xem lại cài đặt quyền riêng tư của mình.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

8 phím tắt siêu tiện lợi với Alt+Tab trên Windows 10

Địa chỉ bán Surface Headphones 2 kết nối không dây tại Nghệ An

Dấu hiệu nhận biết tài khoản facebook đã bị hack và cách xử lý